Molitvene nakane

u Prostoru Duha

Tvoja molitvena nakana ovdje je, također, dobrodošla. Pošalji nam je na našu e-mail adresu.

Pozivamo te da, s vremenom na vrijeme, navratiš na ovu stranicu te se u svojoj molitvi sjetiš svih ovih nakana.

Pošalji svoju nakanu na: nakaneatprostorduhatočkahr

Prostor Duha - Novosti prijavi se!

9. siječnja

Gospodine, hvala Ti za godine mira i sreće kad je naš M. bio bez napada, a sad molim da se napadi smire, budi Gospodine na pomoći doktorici da mu pronađe dobru terapiju. Molim Te Gospodine da mojemu sinu i suprugu daš snage da se odreknu pušenja, a meni pokažeš put kako da im budem pomoć i podrška u borbi protiv cigareta. Hvalim Te i slavim Gospodine i preporučujem Ti moje unučice i kćerku.

Š.G.

3. siječnja

Gospodine smiluj nam se. Molim Te za moju obitelj da se preobrazimo na sliku Tvoje Svete obitelji. Daj mi srce strpljivo i jako da sve što činim bude u radosti i ljubavi. Po svome Duhu podari mi hrabrosti i mudrosti da Tvoja prisutnost i providnost bude stijeg u mom životu. Molim za majku moga djeteta da u blagosti i ljubavi bude slična našoj majci Mariji. Podari joj snagu i vjeru da se u zajedničkoj molitvi vežemo u Tvom Imenu Gospodine. I hvala ti na predivnome sinu, na poklonu kako samo ti mozeš darivat Bože moj dobri. Podari mu zdravlje da jednom kad primi Pečat Duha Svetoga vrši volju Tvoga sina, našeg Gospodina, Spasitelja Isusa Krista. Amen.

tata

1. siječnja

Molim vas Sveta obitelji zagovarajte kod dragog Boga da ozdravi mog brata od teške bolesti i da prohoda. Molim Vas ojačajte nas u snazi i vjeri.

V.K.

Pošalji svoju nakanu na: nakaneatprostorduha.hr

Nakane u prosincu '16